ECODOM - INTERECO 2008

Międzynarodowe Targi Pomiaru, Oszczędności Ciepła i Źródeł Energii
Międzynarodowe Targi Ekologiczne


Zakres tematyczny targów

ECODOM

 • Czysta energia:
  • odnawialne źródła energii:
   - energia wiatrowa
   - energia wodna
   - energia słoneczna
   - wody geotermalne
  • pompy cieplne
  • biopaliwa:
   - biopaliwa stałe
   - biopaliwa płynne
   - palety
   - biogaz
 • Źródła ciepła:
  - kotły
  - piece
  - techniki ogrzewania
  - systemy akumulacji ciepła
  - klimatyzatory
  - kominki
 • Techniki pomiarowe:
  - urządzenia do pomiaru energii cieplnej
  - urządzenia do pomiaru mediów płynnych
  - liczniki ciepła, wody, gazu itp.
  - regulatory
  - zawory
 • Systemy rozliczania kosztów ciepła i wody
  - pomiar poborów lokatorskich w tym telepomiar
  - aparatura kontrolno-pomiarowa
 • Nowoczesne systemy instalacyjne
  - instalacje i urządzenia grzewcze i sanitarne
  - kominy, wkłady kominowe
  - wymienniki ciepła
  - instalacje przemysłowe i indywidualne

INTERECO

 • WODA
  - gospodarka wodno-ściekowa
  - ochrona zasobów wodnych
  - zaopatrzenie w wodę
  - uzdatnianie wody
  - sewage treatment
  - oczyszczanie / utylizacja ścieków
  - systemy kanalizacji i wodociągów
  - pompy
 • POWIETRZE
  - ochrona powietrza
  - oczyszczanie gazów
  - technologie niskoemisyjne
 • ODPADY
  - zbiórka i transport odpadów
  - składowanie odpadów
  - utylizacja odpadów
  - recykling
  - rekultywacja
 • TECHNIKA KOMUNALNA
  - sprzęt i pojazdy do utrzymania czystości ulic i placów zabaw
  - sprzęt do utrzymania czystości budynków i parkingów
  - sprzęt do utrzymania terenów zielonych
  - sprzęt i pojazdy specjalnego znaczenia
 • INSTYTUCJE, ORGANIZACJE I AGENCJE OCHRONY ŚRODOWISKA
 • EDUKACJA EKOLOGICZNA, PROMOCJA, INFORMACJA

 
Organizator imprezy:
Miedzynarodowe Targi Katowickie Sp. z o.o.
ul. Bytkowska 1B, PL 40-955 Katowice
tel: +48 32 7899100, fax: +48 32 2540227
info@mtk.katowice.pl